http://vondrak.cs.vsb.cz - prof. Ing. IVO VONDRÁK, CSc. - kandidát na rektora VŠB-TUO

Životopis

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. (56) je absolventem VŠB – Technické univerzity Ostrava. Od února 2010 rektor VŠB-TU Ostrava; dříve byl děkanem Fakulty elektrotechniky a informatiky. Profesuru získal v oboru Inženýrská informatika. Je autorem více než 130 odborných článků a řady učebnic z toho 28 evidovaných na Web of Knowledge. V roce 2005 získal také čestný titul „Manažer odvětví“ v oblasti vzdělávání. O dva roky později byl nominován na Osobnost roku české informatiky a telekomunikací. Mimo jiné je členem vědeckých rad VUT Brno, UP Olomouc a FIT ČVUT Praha. Od roku 2011 je členem Rady pro velké infrastruktury, MŠMT a také členem Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace.

Má bohaté pedagogické zkušenosti nejen z mateřské univerzity. Mimo jiné působil na katedře matematické informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde přednášel předměty Umělá inteligence a Neuronové sítě. V letech 1990 - 2002 byl zakladatelem a vedoucím katedry informatiky na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava, kde se později postavil do čela FEI. Deset let působil také jako hostující profesor katedry aplikované matematiky na Montanuniversitat Leoben v Rakousku. V USA pak pracoval na výzkumných programech pro Software Research Labs, Texas Instruments, Inc., v Dallasu, a později jako konzultant projektu SBIR financovaného Ministerstvem obrany Spojených států “Dynamic Composable Simulations for Robotic Behaviors”.

Hlavní pedagogická činnost spočívá ve výuce předmětů z oblasti softwarového inženýrství, v bakalářském i magisterském studiu, školení celé řady doktorandů a vedení desítek diplomových prací. V oblasti vědy a výzkumu byl a je hlavním řešitelem mnoha projektů - např. výzkumného záměru „Modelování a implementace distribuovaných procesů”. Byl také spoluřešitelem projektu Akademie věd ČR „Logika a umělá inteligence pro multiagentní systémy“. Z dalších projektů jsou mimo jiné významné „HP Mobile Technology for Higher Education“ financovaného společností Hewlett-Packard (USA) či „Modelování, simulace a monitorování krizových situací způsobených nepříznivými přírodními jevy“. Je hlavním autorem projektu vybudování jednoho z největších superpočítačů v Evropě - IT4Innovations.

Je ženatý, s manželkou Marcelou se oženil 23. listopadu 1985. Ve volných chvílích Ivo Vondrák poslouchá kapely Pink Floyd, U2, Smashing Pumpkins... Oblíbeným sportem, který také léta závodně hrál, je tenis.